סיכומי שנה

סיכומי שנה (מהעשור האחרון)

סיכום הפעולות העיקריות שעשתה "יש גבול" בשנים 2003 - 2016.
באופן מסורתי פועלת "יש גבול" בשלושה ממדים: ממד של תמיכה אישית בסרבנים כאיגוד מקצועי של סרבנים, ממד של פעולה פוליטית כתנועת סרבנים במאבק לסיום הכיבוש וממד של חינוך ציבורי ככלי לשינוי חברתי
Share by: